skip to Main Content

คศ.1953 เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่า ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรหัสพันธุกรรมซ่อนอยู่ ความลับในตัวมนุษย์ก็ถูกเปิดเผยมากขึ้น

ATCG สามพันล้านคู่ ที่เราทุกคนมีอยู่ในเกือบทุกเซลล์ คือตัวไขปริศนา การกลายพันธุ์ หรือถูกทำลาย ของ DNA คือ สาเหตุของปัญหาสุขภาพ ทำให้คนจำนวนมาก ต้องจากไปก่อนวัยอันควรหรือแม้ช่วงที่มีลมหายใจ พวกเขาก็ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นิยายวิทยาศาสตร์กลายเป็นความจริงเมื่อผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ต่างยุค ต่างสมัย ได้รับการส่งต่อกันเสมือนไม้ผลัด

1953
James Watson
และ Francis Crick
ค้นพบ DNA

1960
Leonard Hayflick ค้นพบ
ขีดจำกัดเซลล์ชราตามทฤษฎี
Hayflick Limit

2009
Elizabeth Blackburn และคณะ
ค้นพบกระบวนการปกป้องโครโมโซม
โดย Telomere เซลล์ชราเกิดเพราะ
Telomere หดสั้น > หากรักษา Telomere
ไม่ให้สั้นลง หรือทำให้ยาวขึ้นได้ = เป็นหนุ่มสาว

2012
Jennifer Doudna และ Emmanuelle Charpentier
ค้นพบ CRISPR เปลี่ยนแปลง DNA ในเซลล์ เพื่อรักษา
โรคทางพันธุกรรม และสร้างมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ในอุดมคติ

DNA เปลี่ยนแปลงได้
คือแสงสว่างที่ปลายทาง

ทุกนาทีมีการค้นคว้าใหม่ๆ ทุกสถาบันวิจัยมีเป้าหมายเดียวกัน คือเพื่อให้มนุษย์ในอนาคตมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ และส่งต่อยีนที่แข็งแกร่งสู่คนรุ่นต่อไปโดยมีเส้นทางการค้นคว้าที่แตกต่าง ดูแล-เสริมสร้าง-ซ่อมแซม หรือแม้แต่การออกแบบ DNA

จาก Pure Science สู่ Applied Science

ตกผลึกเป็น DURASCIENCE

Durascience มุ่งมั่นค้นคว้างานวิจัย โดยคำนึงถึงหลักการที่มีหลักฐานรองรับ ศึกษา
อัพเดท ต่อยอดองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ เฉพาะผลงานที่ผ่านการรับรองระดับมาตรฐานโลกด้วยมุ่งหวังสร้างสถิติขีดจำกัดอายุมนุษย์ ( Human Lifespan ) อย่างเคารพกฎธรรมชาติต่อเวลา Health Span ให้ยาวนาน ชะลอเวลาเซลล์ชรา ( Senescence Cells ) สาเหตุแห่ง Disease Span ระยะโรคภัยแทรกซ้อน เมื่อร่างกายเสื่อมโทรม เราจึงคิดค้นศาสตร์เพื่อดูแล-ปกป้อง-รักษา เติมเต็มความต้องการของผู้บริโภค เพราะเราเชื่อว่านี่คือศาสตร์แห่งความยั่งยืน

สู่ปรัชญา DURASCIENCE
MANDATORY SOLUTION

นอกจากเวลาที่ยาวนาน มนุษย์ยังต้องการ
ความรื่นรมย์ในการใช้ชีวิต

“ ศักยภาพ และสุขภาพ คือ คุณภาพชีวิตอภิศตวรรษิกชน
( supercentenarian ) ” นี่คือ ปรัชญาของเรา

OUR TEAM

ทีมงานของเรามีคุณภาพและมีความหลากหลายของสายงาน
โดยสมาชิกแต่ละคนมีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกัน
เราวางแผนและดำเนินการทดลองที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Back To Top