skip to Main Content

A. ที่มาที่ไปคืออะไร?

เพราะอะไรถึงมีผลอย่างนั้นเกิดขึ้น
(Why What)

วัยเด็ก

1. พันธุกรรม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพร่างกายที่เราไม่สามารถดูแลรักษาได้ภายหลังจากเกิดมาแล้วก็คือ เชื้อสายเผ่าพันธุ์ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่เรียกว่า พันธุกรรม สำหรับเด็ก ๆ ที่มีพันธุกรรมที่ดีแล้ว ถือได้ว่ามีรากฐานทางสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงและจะเจริญเติบโตไปอย่างปกติตามช่วงวัยได้ เจ็บป่วยยาก หายจากอาการป่วยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ล้วนแต่มีพลังอย่างเหลือเฟือในทุก ๆ เช้า ที่ตื่นขึ้นมาเพื่อพบเจอกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ในโลกกว้างแห่งนี้ ด้วยเหตุนี้เองลักษณะทางพันธุกรรมจึงล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กที่จะแตกต่างกันออกไปตามเชื้อสายเผ่าพันธุ์ที่ทนได้รับมาจากบิดามารดา

2. สเต็มเซลล์

สิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนั่นก็คือ สเต็มเซลล์ (The Stem Cell) ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนเซลล์เก่าเดิมที่อาจเกิดเสียหาย การมี Stem Cell Niche ที่ดีในวัยเด็กจะช่วยให้อวัยวะในร่างกายที่สำคัญ อาทิ การเต้นของหัวใจ การคิดสิ่งต่าง ๆ ในสมอง หรือแม้แต่การกรองเลือดในไต การสร้างเซลล์ทดแทนผิวหนังที่เซลล์เก่าหลุดลอกออก การมีสเต็มเซลล์ที่ดีในวัยเด็กจึงย่อมส่งผลให้มีการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงเพราะมีการสร้างเซลล์ใหม่ ๆ ขึ้นมาเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ใน ร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม เพราะในช่วงวัยดังกล่าวสเต็มเซลล์ยังทำงานได้ด้วยกำลังประสิทธิภาพที่ดีรวมทั้งมีปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ ต่อการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดยังดีอยู่ เช่น Growth Factors โดยเฉพาะ Fibroblast Growth Factors (FGF) ที่สูงนั้นส่งผลให้เมื่อมีแผลก็หายได้เร็วผิวหนังเรียบนุ่มเนียนไม่มีรอยด่างดำทิ้งไว้กล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ทำงานและเจริญเติบโตมีพลังกายและใจในแบบที่สูง แตกต่างจากวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุที่บาดแผลมักจะหายช้าลงรวมทั้งทิ้งรอยด่างดำทิ้งไว้เนื่องจาก สเต็มเซลล์ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนั่นเอง

3. ไมโทคอนเดรีย

เมื่อมีเครื่องจักรผลิตเซลล์อย่างสเต็มเซลล์แล้ว ต่อไปก็ คือตัวให้พลังงานกับเซลล์นั่นก็คือ ไมโทคอนเดรีย (Mito chondria Blend) ซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนและไขมัน ทั้งนี้ในร่างกายมนุษย์จะมีไมโทคอนเดรียมากที่สุดที่กล้ามเนื้อบริเวณหัวใจ โดยการมีไมโทคอนเดรียที่ดีย่อมส่งผลให้เซลล์ต่างๆ สามารถสร้างพลังงานต่าง ๆ ไว้ใช้ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีพลังในการต่อสู้กับอนุมูลอิสระซึ่งเข้ามาโจมตี เซลล์ในร่างกายได้อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งยังมีสมดุลของแคลเซียมภายในเซลล์อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงส่งผลต่อกระบวนการทำงานอื่น ๆ ภายในเซลล์ให้เป็นปกติอีกด้วย

4. DNA

ในโครโมโซมของเรานั้นจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า DNA ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำคอยบันทึกลักษณะทางพันธุกรรมของร่างกาย ซึ่งบนโครโมโซมจะมี DNA ชนิดหนึ่งที่ค่อยทำหน้าที่ปกป้องโครโมโซมอยู่นั้นก็คือ เทโลเมียร์ (DNA Telo mere Blend) ทำหน้าที่ค่อยปกป้องโครโมโซมให้ปกติดีส่งผลต่อการสร้างเอนไซม์ และฮอร์โมนรวมไปถึงโปรตีนที่สำคัญต่อการทำงานของเซลล์ที่ยังมีประสิทธิภาพหากความยาวของเทโลเมียร์ที่ปกป้องโครโมโซนยังปกติดีอยู่จะเป็นส่วนสำคัญช่วยให้โครโมโซมทำงานได้อย่างปกติ ซึ่งจะส่งผลเป็นทอด ๆ ให้การสร้างเอนไซม์และฮอร์โมนรวมไปถึงโปรตีนที่สำคัญต่อการทำงานของเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามมีคนไม่มากนักที่จะมีความยาวของเทโลเมียร์ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของบุคคลอื่น ซึ่งยิ่งเทโลเมียร์ในร่างกายของพวกเขายิ่งยาวเท่าไหร่สุขภาพโดยรวมของคน ๆ นั้นก็จะยิ่งดียิ่งขึ้น อีกทั้งเทโลเมียร์ยังเป็นตัวระบุอายุไขของเซลล์ในร่างกายคนเราได้

5. Cell Protection Blend

Cell Protection Blend โดยปกติทั่วไปแล้วเด็ก ๆ ที่ร่างกายมีความสามารถในการต้านทานอนุมูลอิสระ (Free radicals) ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของคนในวัยเดียวกันนั้น Cell Protection Blend จะคอยเป็นองครักษ์ปกป้องคุ้มครองส่วนต่างๆของร่างกายไม่ให้เกิดความเสียหายตั้งแต่ระดับเซลล์และโครโมโซม ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เซลล์ไม่เสื่อมสภาพและสิ้นอายุขัยเร็วกว่าที่ควรจะเป็น จึงส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แสดงออกมาให้เห็น (Phenotype) ทั้งทางร่างกาย (Physical) และจิต ใจ (Mental) ไม่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองและหัวใจตีบ เบาหวาน และมะเร็ง เป็นต้น

6. ระบบฮอร์โมน

ระบบฮอร์โมนภายในร่างกาย Hormonal Blend นอกจากสารอาหารแล้ว ฮอร์โมนก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะทำหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นปกติ ด้วยเหตุนี้เองหากเด็ก ๆ มีร่างกายที่มีการทำงานของฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ อย่าง เป็นปกติแล้วก็จะส่งผลให้เซลล์ทำงานได้อย่างเป็นปกติ และเด็ก ๆ ก็จะฉลาดแข็งแรงเติบโตสมวัยนั่นเอง

B. ถ้าไม่มีองค์ประกอบตามข้อ A

จะเกิดผลดังต่อไปนี้

1. ป่วยกระเสาะกระแสะ ร่างกายฟื้นฟูสภาพได้ช้ากว่าคนทั่วไป

เชื้อสายของเผ่าพันธุ์หรือพันธุกรรมที่ดีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ ถ้าหากไม่มีพันธุกรรมที่ดีแล้วมนุษย์ที่เกิดมาจะมีความผิดปกติในร่างกายตั้งแต่ระดับเล็กน้อย เช่น ไม่แข็งแรงป่วยกระเสาะกระแสะ รวมทั้งเมื่อมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บแล้วจะสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ช้ากว่าคนทั่วไป จนไปถึงอาการร้ายแรงอย่างความเจ็บป่วยด้วยโรคพันธุกรรมต่าง ๆ อาทิ โรคเลือดธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย อาการเสื่อมสภาพหรือผิดปกติทางสมองตั้งแต่กำเนิดหรือแสดงอาการในวัยเด็ก เป็นต้น

2. เด็กมีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเด็กทั่วไป

หากร่างกายของคนเรานั้นขาดซึ่งระบบสเต็มเซลล์ (Stem Cell Niche) ที่สามารถทำงานได้อย่างดีในวัยเด็กแล้ว ก็จะส่งผลทำให้เด็ก ๆ ทั้งหลายมีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเด็กทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงและน้ำหนัก เพราะมีการสร้างเซลล์ขึ้นใหม่ ๆ เพื่อมาเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บทางร่างกายจึงทำให้บาดแผลรักษาตัวเองและฟื้นตัวได้ช้าทิ้งรอยด่างดำไว้ที่ผิวหนังตามร่างกายได้ง่าย กล้ามเนื้อและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ไม่สามารถเติบโตและทำงานได้อย่างเต็มที่

3. เซลล์เสื่อมสภาพได้ง่าย

หากร่างกายขาด Mitochondria Blend ที่ดี เซลล์ในร่างกายของเราก็จะทำงานเหมือนเครื่องยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟอันเป็นพลังงานอย่างไม่เต็มที่และสม่ำเสมอ ทำให้การทำงานของเซลล์มีความผิดปกติตามไปด้วย ประสิทธิภาพในการกำจัดอนุมูลอิสระลดลง รวมทั้งสมดุลของแคลเซียมเซลล์ตกต่ำจนอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะลุกลามส่งผลต่อการทำงานอื่น ๆ ในเซลล์ที่ผิดปกติ เซลล์ทำงานน้อยกว่าปกติอันเนื่องมาจากขาดพลังงานภายในเซลล์ ซึ่งทำให้คนเราเกิดความรู้สึกเมื่อยอ่อนเพลียได้ง่ายกว่าปกติ รวมทั้งเมื่อการควบคุมระดับแคลเซียมภายในเซลล์ผิดปกติย่อมส่งผลเป็นลูกโซ่ให้เกิดภาวะแคลเซียมสูงภายในเซลล์ ส่งผลให้เซลล์เกิดอาการเสื่อมสภาพได้โดยง่ายกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งความไม่ปกตินี้หากมีมากในระดับหนึ่งจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติในกลุ่มโรคที่เรียกว่า Mitochondrial Diseases เช่น อาการชัก จอประสาทตาเสื่อม กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง เป็นต้น

4. มีอาการแก่ก่อนวัย

อย่างที่ทราบกันแล้วว่าคือส่วนสำคัญของโครโมโซมที่จะบ่งบอกถึงอายุขัยของเซลล์คนเราด้วยความยาวของเทโลเมียร์ (Telomere blend) เป็นสิ่งที่คอยปกป้องโครโมโซมของเราอยู่ หากมีขนาดที่สั้นย่อมสามารถปกป้องโครโมโซนด้วยอายุที่สั้นกว่าปกติที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ช่วงเวลาที่โครโมโซมจะ ทำงานได้อย่างเป็นปกติลดน้อยถอยลงตามไปด้วย ซึ่งกระทบต่อเนื่องเป็นผลทำให้การสร้างเอนไซม์และฮอร์โมนรวมไปถึงโปรตีน ที่สำคัญต่อระบบการทำงานของเซลล์ทั้งหมดล่มสลายลงเป็นทอดๆ จนในที่สุดก็จะปรากฏผลให้เห็นเป็นอาการแก่ก่อนวัย ซึ่งจะเป็นที่มาให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วย โรคหลายชนิด เช่น ความดันโลหิตสูงในคนอายุน้อย โรคหลอดเลือดเสื่อมสภาพ เป็นต้น

5. เป็นโรคจากความเสื่อมต่างๆ

หากขาด Cell Protection Blend มีหน้าที่ที่สำคัญในการต้านอนุมูลอิสระ (Freera dicals) ซึ่งหากยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงอยู่ก็จะสามารถคอยป้องกันเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายไม่ให้ถูกโจมตีและทำร้ายจากอนุมูลอิสระได้ เพราะฉะนั้นในทางกลับกันหาก Cell Protection Blend มีข้อบกพร่องหรือไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ในการปกป้องเซลล์และโครโมโซมจากอนุมูลอิสระได้่เป็นปกติ เซลล์เกิดตายไวกว่าที่ควรจะเป็นมีผลกระทบที่แสดงออกมาทางร่างกายที่แสดงออกมาให้เห็น (Phenotype) ทั้งทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Mental) เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจากความเสื่อมต่างๆ เช่น ความดัน หลอดเลือดตีบ เบาหวาน มะเร็ง เป็นต้น

6. ระบบฮอร์โมน

จากที่กล่าวไปแล้วว่า ร่างกายของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องมีฮอร์โมนต่างๆ (Hormonal Blend) อย่างเหมาะสมเพื่อใช้ในการกระตุ้นเซลล์ทั่วร่างกายให้ทำงาน โดยเฉพาะในร่างกายของมนุษย์วัยเด็กที่จะต้องการฮอร์โมนมากระตุ้น เซลล์ให้ทำการสร้างกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของตนเองต่อไป หากขาดระบบฮอร์โมนที่ดี และเป็นปกติ จะส่งผลให้เซลล์ทำงานอย่างแปรปรวน ในวัยเด็กจะมีปัญหาในการเจริญเติบโตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย พัฒนาการใต้สมองได้ช้ากว่าบุคคลทั่วไป เป็นต้น

C. ทางแก้ปัญหา

1. พันธุวิศวกรรมหรือวิศวกรรมพันธุศาสตร์

วิวัฒนาการทางการแพทย์ก่อให้เกิดวิทยาการทางการแพทย์สาขาใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมามากมาย โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการให้กำเนิดชีวิตและร่างกายของคนเราอย่างสาขาพันธุกรรม ซึ่งว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและดัดแปลงพันธุกรรมที่เรียกกันว่า พันธุวิศวกรรมหรือวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (Genetic Engineering) นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันเจริญก้าวหน้าถึงขนาดสามารถตัดต่อพันธุกรรมของแบคทีเรียเพื่อนำมาใช้ในการต่อสู้หรือต่อต้านกับศัตรูที่บุกรุกร่างกายเข้ามาอย่างเชื้อไวรัส ซึ่งอาศัยเอนไซม์ที่ไม่ซับซ้อนที่ชื่อว่า Cas9 nuclease ทำให้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งจะเปิดโอกาสให้เรานำความรู้ดังกล่าวมาใช้เพื่อทำการรักษาทางการแพทย์ให้กับกลุ่มบุคคลผู้มีความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิดหรือชนิดที่เริ่มแสดงอาการให้เห็นตั้งแต่ในวัยเด็ก โดยเราสามารถใช้วิธีการรักษาด้วยพันธุวิศวกรรมได้ง่ายและเกิดประโยชน์มากขึ้นอย่างสูงกว่าในอดีตที่เคยเป็นมา

2. Stem Cell Therapy

Stem Cell Therapy ถือเป็นความก้าวหน้าในวงการแพทย์ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจและมีคนเริ่มคุ้นหูรู้จักวิธีการรักษาแบบนี้ในวงกว้าง นั่นก็คือการรักษาโรคต่าง ๆ โดยเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ (The Stem Cell) นั่นเอง ไม่ว่า จะเป็นการนำวิธีการรักษาโรคสมองเสื่อมหลายชนิดซึ่งอยู่ในขั้นตอนการวิจัยที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ ซึ่งนับว่า เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง โดยเป็นการนำ เอาเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังมีลักษณะปกติใส่เข้าไปในร่างกาย เพื่อทำการสร้างเซลล์ที่ทำงานได้อย่างปกติของอวัยวะ นั้น ๆ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการรับรองวิธีการรักษาดังกล่าวเฉพาะในการรักษาโรคเลือดบางชนิดเท่านั้น ส่วนโรคชนิดอื่นยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัย

3. การฟื้นฟู Mitochondria Blend

การฟื้นฟู Mitochondria Blend ให้กลับมาดีดังเดิม จากการศึกษาถึงวิธีการที่จะเข้าไปช่วยฟื้นฟู Mitochondria Blend พบว่า ต้องอาศัยกลไกหลักๆดังนี้ (1) ควบคุมการสร้างสมดุลของไฟฟ้า และเคมีของเยื่อหุ้ม Mitochondria (2) ปรับสมดุลห่วงโซ่ของการส่งผ่านอิเล็กตรอนภายใน (Electron Transport Chain) (3) ควบคุมการส่งผ่านผลผลิตจากกระบวนการเผาผลาญ (Metabolites) ใน Mitochondria

4. การตัดต่อพันธุกรรม

ไม่น่าเชื่อว่าวิทยาการทางการแพทย์ของเราจะก้าวหน้าไปจนถึงกระทั่งสามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ (Telomere) เพื่อยืดอายุไขของเซลล์ในชีวิตของตัวเองได้ ด้วยวิธีการตัดต่อพันธุกรรม (Genetic Engineering) เพื่อเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ human Telomerase ReverseTranscriptase (hTERT) อีกทั้งนอกจากวิธีการรักษาแก้ไขความผิดปกติของเซลล์ด้วยพันธุวิศวกรรมแล้ว เรายังสามารถยื่นความยาวของเทโลเมียร์ได้ด้วยการรับประทานอาหารสมุนไพรต่าง ๆ ปกติจะถูกจำกัดไว้กับเซลล์ในกลุ่มเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) เป็นหลักเท่านั้น ดังนั้น เมื่อเราสามารถที่จะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ hTERT นี้ได้ ก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะเพิ่ม Biological Youth ได้นั่นเอง

5. เพิ่มสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

การเพิ่ม Cell Protection Blend ด้วยการเพิ่มสารที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยเพิ่มทหารออกมาปกป้องเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายไม่ให้ศัตรูอย่างอนุมูลอิสระทั้งหลายเข้ามาทำลายเซลล์และโครโมโซม และเป็นเหตุก่อให้เกิดภาวะเซลล์เสื่อมและตายไวกว่าที่ควรจะเป็น ข่าวดีก็คือในปัจจุบันมีอาหารเสริมต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระให้แก่ร่างกายให้เราเลือกรับประทานเป็นจำนวนมาก

Antioxidants

(สารต้านอนุมูลอิสระ)

ประเภทของ Antioxidants แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. Enzymatic antioxidants

ซึ่งทำงานผ่านทางเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากมาย
เช่น Superoxidedismutases (SODs), Catalase
และ Glutathione system

2. Non Enzymatic antioxidants

เช่น Ascorbic acid or “vitamin C”, Glutathione, Melatonin,
Tocopherols and tocotrienols (Vitamin E) Carotenoids,
Flavonoids และUric acid เป็นต้น

6. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหมั่นออกกำลังกาย

หากคุณต้องการให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติเต็มประสิทธิภาพและในปริมาณที่เหมาะสมกับอายุช่วงวัยของร่างกายคนเรา วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหมั่นออกกำลังกายกระตุ้นให้เซลล์ต่าง ๆ ทำงานให้แข็งแรงซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างสมดุลของฮอร์โมนและทำให้มีผลต่อการทำงานของเซลล์ต่างๆ และร่างกายดีที่สุดในมุมของ Klotho Hormone การมีระดับของ Klotho Hormone ที่ต่ำนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะการเสื่อม และชราก่อนวัย ในปัจจุบันมีการศึกษาถึงการให้สารที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มระดับของฮอร์โมน Klotho ที่มีชื่อเรียกว่า Klotho Enhancing Compounds

Back To Top